Peroral (latin per genom, os, oris mun) betyder intag av ämne via munnen. Ofta brukas benämningen Per os (P.o.) som har samma betydelse och användningsområde.

I regel rör det sig om läkemedel, berusningsmedel (även illegala) eller gifter. Läkemedel blir intaget genom munnen till exempel, som tablett eller mixtur och i regel sväljes. Näring via magsond räknas också som peroral liksom läkemedel som tas upp i munnen, som under tungan (sublingualt), under läppen (sublabialt) samt mellan kinden och tandköttet (buckalt).

Andra sätt att tillföra läkemedel är parenteralt som injektion/infusion intravenöst, subkutant eller intramuskulärt, i ändtarmen rektalt som stolpiller eller transdermalt genom huden som salvor, krämer, emulsion eller plåster.

Perorala läkemedelsformerRedigera

  • Tabletter
  • Resoribletter
  • Tuggtabletter
  • Brustabletter
  • Munlösliga tabletter
  • Kapslar
  • Enterotabletter eller enterokapslar
  • Depottabletter, depotkapslar och depotgranulat
  • Mixturer
  • Droppar