I geometrin avser periferi cirkelns omkrets.

Mer allmänt avses ett område omkring någonting eller utkanten av någonting.

Se även redigera