De fyra banelementen som är vinklar. För en satellit som kretsar runt jorden är ekvatorplanet referensplan och är riktningen till solen vid vårdagjämningen. Banplanet definieras relativt ekvatorplanet och av vinklarna och . Periapsisargumentet ω är vinkeln från skärninglinjen mellan ekvatorplanet och banplanet till ellipsens perigeum, den anger alltså ellipsens orientering i banplanet.
Periapsisargumentet är vinkeln markerad med ω. A är en mindre himlakropp (eller en rymdfarkost) som följer en elliptisk omloppsbana runt det större objektet B. C är ett referensplan, vanligen antingen ekliptikan eller det större objektets ekvatorplan. D är omloppsbanans plan för det mindre objektet. E är uppstigande nod och F är periapsis.

Periapsisargument (ω) är ett banelement inom celest mekanik och betecknar vinkeln i kretsbanans plan mellan uppstigande nod och periapsis mätt från centralkroppens tyngdpunkt.