Per Rönnegård, född 1967, är präst i Svenska Kyrkan, teologie doktor i Nya testamentets exegetik, författare och översättare.

Rönnegård är utbildad vid Uppsala universitet, Teologisk Fakultet i Oslo och vid Lunds universitet. Han disputerade 2007 på en avhandling om bibelbruket i Ökenfädernas tänkespråk och arbetar sedan 2009 som forskare inom forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningsidealet” vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds universitet. Rönnegård är även redaktör för tidskriften Meddelanden som ges ut av Collegium Patristicum Lundense.[1] Per Rönnegård vigdes till präst i Svenska kyrkan i Uppsala Domkyrka i juni 2011 av biskop Ragnar Persenius.[2]

Bibliografi (i urval)

redigera
  • Eros och Agape: Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan, Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16—19 augusti 2006, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2009
  • Paradiset : ökenfädernas tänkespråk : den systematiska samlingen. 1, De heliga fädernas råd för den som söker fullkomlighet, Sturefors : Silentium, 2009
  • Threads and Images. The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum, doktorsavhandling, band 44 i CBNTS, Lund : Centre for Thelogy and Religious Studies, Lund University, 2007

Referenser

redigera