People's progressive party of Malaysia

People's progressive party of Malaysia, (Parti Progresif Penduduk Malaysia), PPP, är ett politiskt parti i Malaysia, mångetniskt, en av de initiala medlemspartiet i den sedan länge regerande alliansen Barisan Nasional (Nationella fronten), sedan 1993 lett av Datuk M Kayveas, idag (2006) viceminister i premiärministerns departement.

Vid valet 2004 fick PPP en (1) av de 219 platserna i Representanthuset.