Pension är allmänt sett ett årligt underhåll för person som på grund av ålder eller arbetsoförmåga fått minskade arbetsinkomster eller upphört helt med förvärvsarbete. Den är ersättning från staten, arbetsgivare, försäkringsbolag eller fond till den som permanent förlorat en inkomst, vanligtvis syftar man på ålderspension, men det kan även vara en ersättning efter avslutning av en viss tids förtroendeuppdrag såsom förtroendevalda politiker. En person som får pension kallas för pensionär. Vissa yrkesgrupper, som de flesta dansare, operasångare, idrottare, har normalt en tidigare pensionsavgång (ofta omkring 40-50-årsåldern) med annorlunda villkor från sitt yrke.

Japanska pensionshandböcker.
Tantpatrullen, en politiskt obunden förening, som kämpar för kvinnors rätt till en god pension och till jämställda löner, manifesterar på 1 maj 2024 i Stockholm.

Allmän pension redigera

Allmän pension, tidigare kallad ålderspension, är den pension man får från staten när man lämnar arbetslivet på grund av att man uppnått den lagstadgade pensionsåldern. Den allmänna pensionen i Sverige administreras av Pensionsmyndigheten. Det går att ansöka om allmän pension tidigast från 63 års ålder. Garantipension och inkomstpensionstillägg kan man ha rätt till från den månad man fyller 66 år.[1]

Den allmänna pensionen finansieras av staten genom skatter, tjänstepensionen av arbetsgivare och genom eget pensionssparande. I Sverige har man valt att ha en skattefinansierad grundpension (garantipension) för dem som inte har haft någon inkomst och en inkomstpension som bekostas av arbetsgivaren. Pension är uppskjuten lön och ålderspensionssystem innehåller ofta ett försäkringsmoment, då exempelvis pensionen ska betalas livet ut även om man lever längre än genomsnittet, eller genom att betalas ut till efterlevande vid dödsfall. En del av pensionen kan också väljas att tas under en kortare period.

Ålderspensionssystem i olika länder redigera

Hur pensionssystemet är uppbyggt varierar mycket mellan olika länder. Bland annat inverkar synen på fördelningen mellan gemensamt och individuellt ansvar för pensionen och hur arbetsmarknaden i allmänhet är organiserad.

Runt 2014 låg pensionsåldern världen över i genomsnitt kring 65 års ålder.[2]

Äldre benämningar redigera

En äldre benämning på Allmän pension var ålderspension. Livränta används idag mest i samband med (tillfällig eller permanent) ersättning till följd av arbetsskada.[3] En annan äldre benämning är gratial, som användes av armén och flottan.

Sverige redigera

Nutida typer av pension redigera

Avskaffade typer av pension redigera

Se även redigera

Ålderspension i Västeuropa redigera

Officiell pensionsålder och faktisk, genomsnittlig, avgångsålder från arbetslivet i Europa under 2005[4]

Land Pensionsålder Avgångsålder
Island 67 66,3
Norge 67 63,1
Irland 66 64,1
Sverige 67 63,7
Portugal 65 63,1
Storbritannien 65 62,6
Schweiz 65 62,5
Spanien 65 62,4
Finland 65 61,7
Nederländerna 65 61,5
Belgien 65 60,6
Österrike 65 59,8
Italien 65 59,7
Luxemburg 65 59,4
Danmark 65 60,9
Tyskland 65 61,3
Frankrike 62 [5] 58,8
Grekland 65 61,7

Referenser redigera

  1. ^ ”Ansök om allmän pension”. Pensionsmyndigheten. https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/ansok-om-pension/ansok-om-allman-pension. Läst 1 maj 2024. 
  2. ^ ”Pensionsåldern varierar världen över”. Dagens nyheter. 26 mars 2014. http://www.dn.se/ekonomi/pensionsskolan/pensionsaldern-varierar-varlden-over/. Läst 16 januari 2017. 
  3. ^ "Du som har livränta". Forsakringskassan.se. Läst 26 oktober 2012.
  4. ^ Notat fra Statistisk Sentralbyrå: Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv regjeringen.no
  5. ^ Ja till höjd fransk pensionsålder Dagens Nyheter, 11 september 2009

Externa länkar redigera