Peder Svan

svensk radioprogramledare

Nils Ragnar Peder Svan född 13 januari 1935 i Örebro död 13 oktober 2007, var en svensk lutsångare, kompositör och författare.

Ledde under åren 1990 – 96 "Kom hör min vackra visa" i P2 om den svenska visan och dess utövare. Har själv sjungit in omkring 200 titlar på grammofon och turnerat i Sverige, Finland, Danmark och USA sedan 1960 och har i bokform utgivit egna visor och noveller och verstal samt därutöver författat underhållningsinslag för personaladministrativa symposier i form av skådespel, monologer och sånger. Vidare en skrift om löneadministration utgiven av Sv. Arbetsgivareföreningen och en skrift om lutsångare, lutbyggare m.m.

1964 blev han medlem i Samfundet Visans Vänner i Stockholm, där han också var ordförande i många år.

Peder Svan var Olrogstipendiat 2000 och fick Nils Ferlin-Sällskapets Trubadurpris 2006.

DiskografiRedigera

 • Sehlstedt, Elias; Svan Peder (1976). Elias Sehlstedt sånger och visor. Libris 11535970 
 • Svan, Peder; Lenngren Anna Maria, Karlfeldt Erik Axel (1965). Anna Maria Lenngren. Telestar. Libris 11536398 
 • Svan, Peder; Lenngren Anna Maria (1965). Anna Maria Lenngren skaldestycken satta i musik. Telefunken. Libris 11536486 
 • Svan, Peder (1969). Från Bellman till Taube. Libris 11536011 
 • Svan, Peder (nnnn). Kom hör min vackra visa. Four Leaf Clover. Libris 11847904 
 • Taube, Evert; Svan Peder (1979). Peder Svan sjunger Evert Taube. Libris 11536050 
 • Taube Evert, red (1990). Visbuketten. Solna: EMI svenska. Libris 11553368 

BibliografiRedigera

 • Svan, Peder (1984). Herr Pettersson och sommaren och andra visor från ett hyreshus i sta'n. Sundbyberg: Camp music corp. (CMC). Libris 516054 
 • Svan, Peder (1985). Löneadministration: en introduktion. Stockholm: Svenska arbetsgivarefören. (SAF). Libris 7610346. ISBN 91-7152-356-1 
 • Svan, Peder (1981). Med vänlig hälsning: från den verklighet i vilken 100-tusentals av oss dväljs. Stockholm: Camp music corp. (CMC). Libris 296331 
 • Svan, Peder (2003). Om lutor och lutsångare ([Ny, rev. utg.]). [Stockholm: P. Svan]. Libris 9477032 
 • Svan, Peder (2002). Tal till kvinnan: [en samling essäer i lyrisk form ägnade att prisa kvinnan i allmänhet och kvinnorna i TSO i synnerhet - framsagda vid vårfester och högtidsdagar åren 1986-2001. Stockholm: [s.n.]. Libris 8817047 
 • Taube, Evert; Svan Peder (1979) (på obestämt språk). Peder Svan sjunger Evert Taube. Libris 11536050 

Vidare läsningRedigera

 • Ruteskog, Christer (2003-2004). ”Peder Svan som grammofonartist.”. Medlemsblad / Sällskapet Svenska lutan 2003(nr 16),: sid. [5-8] ; 2004(nr 17), s. [7-11].  Libris 9692726