Pausanias var en spartansk general som också blev Spartas regent efter att hans farbror kung Leonidas I stupat i slaget vid Thermopyle 480 f.Kr. Pausanias ledde de grekiska stadsstaternas här till seger mot Persiska riket i slaget vid Plataiai 479 f.Kr. Året därefter intog han Byzantion men blev misstänkt för att konspirera med perserna.

Efter misstankar om konspirationer för att överta makten i Sparta genom att inleda ett uppror bland heloterna i staden tog Pausanias sin tillflykt till Brazenättens Atenatempel, för att undgå arrestering. Fristaden respekterades, men spartanerna byggde en mur runt den och lät Pausanias svälta ihjäl. Detta inträffade 470 eller 468 f.Kr.