Patristik

vetenskapen om den tidiga kyrkans litteratur

Patristik (av lat. pater "fader", här främst "kyrkofader") är vetenskapen om den tidiga kyrkans litteratur; i vidare mening vetenskapen om den tidiga kyrkan i allmänhet, alltifrån den tid som följer efter apostlatiden. Den senare gränsen för patristiken brukar sättas vid Isidorus av Sevilla i väst (600-talet) och Johannes av Damaskus i öst (700-talet). Enligt Alistair McGrath sätts dock gränsen till konciliet i Chalcedon, 451.

I Sverige finns det vetenskapliga sällskapet Collegium Patristicum Lundense, som vart fjärde år anordnar nordiska patristikermöten i Lund och utger tidskriften Patristica Nordica Annuaria, samt patristikseminariet vid Newmaninstitutet i Uppsala. Seminariet anordnas i samarbete med teologiska institutionen vid Uppsala universitet.

LitteraturRedigera

  • Per Beskow, "Patristikens uppsving i Sverige." Ad fontes. Festskrift till Olof Andrén på 100-årsdagen. Artos 2015, s. 37-44.
  • Alister McGrath, "Historical Theology. An introduction to the History of Christian Thought", 2 ed, 2013, s 17

Externa länkarRedigera