Nils Anders Patrik Ahlgren, född 25 februari 1962 i Köpings församling i Västmanlands län,[1] är en svensk militär.

Patrik Ahlgren
Patrik Ahlgren.jpg
Information
Född25 februari 1962 (59 år)
Köpings församling i Västmanlands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1984–
GradÖverste
BefälGöta ingenjörregemente

Ahlgren tog officersexamen vid Infanteriets officershögskola 1983[2] och anställdes 1984 som fänrik[3] vid Livregementets grenadjärer,[2] där han befordrades till löjtnant 1986 och kom att tjänstgöra under resten av 1980-talet.[3] Han befordrades till major 1993 och tjänstgjorde i mitten av 1990-talet vid Livgardesbrigaden.[4] I slutet av 1990-talet[5] och i början av 2000-talet tjänstgjorde han vid Strategiledningen i Högkvarteret och var därvid bland annat ansvarig för Försvarsmaktens första militärstrategiska doktrin som var klar 2002.[6] Vid denna tid hade han också befordrats till överstelöjtnant.[7]

Efter att ha befordrats till överste var Ahlgren ställföreträdande chef för Institutionen för säkerhet och strategi vid Försvarshögskolan 2005–2010[8] och sektionschef i Högkvarteret med ansvar för försvarsplanering 2010–2013.[9] Han var 2013–2016 chef för Göta ingenjörregemente[10] och är sedan den 1 december 2016 chef för CIO Cyberförsvar vid Ledningsstaben i Högkvarteret.[11]

Patrik Ahlgren invaldes 2003 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.[2] Han höll sitt inträdesanförande i akademien den 8 juni 2004 på temat ”Militärstrategi – reflexioner över manövertänkandets principer”.[12]

ReferenserRedigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1970, CD-ROM, version 1.04 (Sveriges Släktforskarförbund 2002).
 2. ^ [a b c] Anderson, Björn: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. 20 år med akademien och dess ledamöter 1996–2016 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 2016), s. 52.
 3. ^ [a b] Svenska försvarets rulla 1989 (Stockholm 1989), s. 248.
 4. ^ Försvarsmaktens rulla 1995 (Försvarsmakten, Stockholm 1995), s. 254.
 5. ^ Försvarsmaktens rulla 1999 (Försvarsmakten, Stockholm 1999), s. 115.
 6. ^ Doktrinen publicerades som Militärstrategisk doktrin (Försvarsmakten, Stockholm 2002). Lago, Maddelena: ”Överste Patrik Ahlgren ny chef vid Ing 2 och Eksjö garnison”, Försvarsmakten, länk, publicerat 2013-08-13, läst 2018-02-06. Askelin, Jan-Ivar: ”Det behövs något som pekar ut kursen”, Framsyn, nr 3/2002, s. 12, PDF Arkiverad 6 februari 2018 hämtat från the Wayback Machine.. Ahlgren, Patrik; Limén, Ethel: ”Militärstrategisk doktrin. Konflikten – en kamp mellan viljor”, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 2/2002, s. 87–100. Se även Tode, Göran: ”En svensk militärstrategisk doktrin”, Vårt försvar, nr 4/2002, HTML-version Arkiverad 13 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine..
 7. ^ Ahlgren, Patrik; Limén, Ethel: ”Militärstrategisk doktrin. Konflikten – en kamp mellan viljor”, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 2/2002, s. 87.
 8. ^ Sveriges statskalender 2010 (Fritzes, Stockholm 2010), s. 378.
 9. ^ Lago, Maddelena: ”Överste Patrik Ahlgren ny chef vid Ing 2 och Eksjö garnison”, Försvarsmakten, länk, publicerat 2013-08-13, läst 2018-02-06.
 10. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 6/2013, s. 5, PDF. Ny regementschef: ”På ny post”, Försvarets forum, nr 5/2016, s. 9, PDF.
 11. ^ ”På ny post”, Försvarets forum, nr 5/2016, s. 9, PDF.
 12. ^ Ahlgren, Patrik: ”Militärstrategi – reflexioner över manövertänkandets principer”, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 1/2006, s. 3–12, PDF.