Patriark av Jerusalem

Wikimedia-förgreningssida

Ett antal kristna trossamfund gör anspråk på titeln Patriark av Jerusalem för att beskriva deras kyrkoledare: