Parusi (grekiska parousia, "närvaro", "ankomst") har flera betydelser:


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.