Partiell summation är inom matematik en formel för att omvandla summor av produkter till en ofta mer lätthanterlig form. Formeln kallas ibland för Abels lemma eller Abeltransformation och kan liknas med partiell integration.

Formel redigera

Om   och   är talföljder så är

 

Detta kan uttryckas mer kompakt med framåtdifferensoperatorn  :