Partido Socialista är portugisiska kan hänsyfta till: