Öppna huvudmenyn

Partial birth abortion eller extrauteral abort (av latinets extra, "ut ur", "utom" och uterus), på fackspråk intact dilation and extraction (svenska dilaterings- och extraheringsprocedur) som är dess medicinska namn, är en politisk benämning på en viss typ av sen abort som innefattar att barnet delvis föds (partial birth); i de flesta fall på ett livsdugligt stadium[källa behövs]. Termen förekommer främst i USA och myntades 1995 av kongressledamoten Charles T. Canady.[1] På grund av dess sena skede och det faktum att fostret avlivas när det befinner sig delvis utanför moderns kropp är ingreppet mycket kontroversiellt.

Partial birth abortion innebär att en läkare framkallar värkar hos en havande kvinna så att hon är redo att förlösas. Vid huvudbjudning skall hela huvudet vara utanför livmodern, och vid sätesbjudning skall åtminstone inte huvudet ha lämnat livmodern. Därefter punkterar läkaren barnets hjärna och suger ut hjärnsubstansen med en vakuumpump.

USA:s president George W. Bush skriver under Partial-Birth Abortion Ban Act 2003

Partial-Birth Abortion Ban ActRedigera

USA:s president George W. Bush skrev i november 2003 under Partial-Birth Abortion Ban Act, som förbjuder partial birth abortion. Lagtexten innehåller bland annat följande formulering:

Any physician who, in or affecting interstate or foreign commerce, knowingly performs a partial-birth abortion and thereby kills a human fetus shall be fined under this title or imprisoned not more than 2 years, or both.
– Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003.

Kort efter det att lagen hade trätt i kraft hävdades det att den bröt mot USA:s konstitution. Jurister hänvisade till fallen Roe mot Wade (1973) och Stenberg mot Carhart (2000). USA:s högsta domstol beslutade genom Gonzales mot Carhart den 18 april 2007 med röstsiffrorna 5 mot 4 att lagen inte var konstitutionsvidrig. Flera demokrater, bl a senatens nuvarande president pro tempore Patrick Leahy, stödde lagen. Andra, såväl demokrater som republikaner, uttryckte motstånd mot proceduren men röstade nej med motiveringen att den federala regeringen inte kan eller bör reglera abort; exempelvis är mord inte ett federalt brott, varmed kriminalisering av avlivandet av ett foster kan ses som en överdriven åtgärd.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera