För filmen från 1951 med originaltiteln "The Mating Season", se Parningstid (film).

Parningstid är den tid då djur är parningsvilliga. Hos många djurarter inträder parningstiden under olika men regelbundna tider på året. Vissa djur har flera parningstider under året, medan andra, vanligen större djur, endast har en parningstid per år. Klimatfaktorer som exempelvis regnperiod och torrperiod kan också påverka när parningstiden infaller. Ett särfall utgörs av den grupp av äggläggande tandkarpar som kallas årstidsfiskar, där parningstiden på grund av långa torrtider under vissa perioder kan ha flera års mellanrum.

Se ävenRedigera