Parallella uppdrag är en metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett byggnadsprojekt. Flera arkitekter arbetar då, ibland i öppen dialog med byggherren, parallellt med olika förslag till utformning. De intressanta lösningar som tas fram kan sedan ligga till grund för vidareutveckling i form av projektering, upphandling och byggande.[1]

Parallella uppdrag är ett alternativ till arkitekttävlingar.

Fotnoter och källor

redigera
  1. ^ ”Arkitekttävlingar och parallellskisser som utvecklingsmetod”, Olle Stahle, i Bostaden och kunskapen, s. 206.