Epirrhematisk, grekiska τό έπίρρημα, ungefär: "det som sägs efter".[1][2]. Epirrhema avser den del av ett grekiskt skådespel som kom efter parabasen eller antistrofen.[3]

Aischylos använde sig ofta av epirrhematiska körer i sina verk.[1] I Den fjättrade Prometheus använder författaren formen på följande sätt i körens lyriska strofer och Prometheus anapestiska svarsrepliker 128-192: strof 1, anapester. Motstrof 1, anapester. Strof 2, anapester. Motstrof 2, anapester.[2]

ParabasRedigera

En parabas innebar att handlingen avbröts, skådespelarna lämnade scenen och kören vände sig direkt till publiken. Parabasen var normalt ett fristående innehåll, som inte hade något med skådespelet i övrigt att göra. Oftast användes en parabas för att låta författaren "tala till" publiken kring till exempel politik eller samhällsfrågor.[4]

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Zimmerman, Bernhard Freiburg. ”Brill Online Reference Works”. Brill's New Pauly. BRILL, Nederländerna, P.O. Box 9000, 2300 PA Leiden. http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/epirrhematic-e333200?s.num=4. Läst 4 juli 2012. 
  2. ^ [a b] Stolpe, Jan (2011). Kommentar till Den fjättrade Prometheus av Aischylos. ellerströms. sid. 63. ISBN 978 91 7247 268 6 
  3. ^ Epirrhema i Salmonsens Konversationsleksikon (andra utgåvan, 1918)
  4. ^ Parabase i Salmonsens Konversationsleksikon (andra utgåvan, 1924)