Öppna huvudmenyn
För ett släkte av fjärilar, se Papias (djur).

Papias var biskop av Hierapolis i Frygien, sedermera helgon inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 22 februari. Papias räknas till kyrkofäderna.

Han skrev i andra tredjedelen av 100-talet fem böcker utläggning av Jesu-ord, varav endast fragment är bevarade i form av små citat hos Irenaeus och Eusebios. Papias återgav i sitt verk på grund av muntlig tradition från apostlalärjungar (presbyterer) även sådana Jesu-ord, som inte finns i evangelierna.

Särskilt viktig har Papias blivit för forskningen genom sina notiser om uppkomsten av Matteus’ och Markus’ evangelier, som han kände och använde. Om ändamålet med hans verk finns många hypoteser (komplettering av traditionen, polemik mot gnosticism, judendom och så vidare). Papias var kiliast, vilket bidrog till, att hans verk sedan gick under.

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Papias, 1904–1926.