Panjnad, flod i Punjab, vilken bildats genom förening av Jhelum, Chenab, Ravi, Beas och Sutlej, och som givit Punjab ("de fem strömmarna") dess namn.

Panjnad har en längd av 980 km, en hastighet av endast 3,2 km/timmen samt en vattenmängd av omkring 1 950 kbm/s. Floden rinner ut i Indus vid Mithankot.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.