Pangea (även Grönt utomparlamentariskt motstånd) är ett politiskt nätverk bildat den 18 oktober 2001 i Lund. Initiativet att starta Pangea togs av personer som brutit sig ur Grön ungdom, Fältbiologerna och Syndikalistiska ungdomsförbundet. Nätverket ifrågasätter parlamentarism och traditionella organisationsformer och verkar genom direktaktioner, motsamhällen, civil olydnad, civilt motstånd och culture jamming. Pangea använder sig av ett uttalat icke-våldsarbete.

Pangea var tänkt som ett lokalt nätverk, men olika avdelningar uppstod snabbt i olika städer. Nätverket drev ett nationalstatsfientligt projekt som syftade till att utropa ett suveränt område innanför Sveriges gränser. Efter nystarten 2003 existerade Pangea mest som ett diskussionsforum på internet. Några så kallade konstbombningar utfördes i Stockholm och Norrköping i Pangeas namn. Hösten 2006 fick Pangea en ny hemsida och verksamhet på initiativorten Lund[källa behövs].