Palpation är en medicinsk diagnosteknik som innebär att den undersökande, till exempel en läkare, sjuksköterska eller en sjukgymnast, känner med händerna och fingrarna för att upptäcka sjukliga förändringar. Exempel: kontroll av pulsen, livmoderstorlek, kontroll av brösten och blåshalskörteln (prostata).