Paklitaxel (varunamn TAXOL) utvinns från idegran. Det tillhör gruppen taxaner och är ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i behandlingen av bland annat äggstockscancer, vissa former av bröstcancer samt AIDS-relaterad Kaposis sarkom. Paklitaxel verkar genom att binda till den lumenala sidan av mikrotubuli och därigenom kompensera för den konformationsstress som GTP-hydrolys ger upphov till. Därigenom kan cancerceller inte genomgå mitos eftersom cytoskelettet inte kan kollapsa vilket krävs vid celldelning. Paklitaxel verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller.

Strukturformel

Paklitaxel har flera biverkningar, bland annat perifera neuropatier som kan ge upphov till myalgi och muskeldomningar. Även benmärgssvikt är vanlig, med anemi och infektionskänslighet som följd.

Se ävenRedigera