Pakistanska muslimska förbundet

Pakistanska muslimska förbundet (پاکستان مسلم لیگ) var ett politiskt parti, bildat 1962 av anhängare till Muslimska förbundet, som då förbjudits att verka i Pakistan.

Pakistanska muslimska förbundet kom att splittras i en rad partier med samma namn, som fick en tilläggsbokstav på slutet för att kunna skilja dem åt:

Flera av dem har sedan fusionerat med varandra eller lett till andra partibildningar.