PRI Pensionsgaranti [1] är ett ömsesidigt försäkringsbolag som kreditförsäkrar och administrerar tjänstepensioner i egen regi.[2]

PRI Pensionsgaranti
PRI.PG-RGB.png
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerTore Bertilsson
Styrelseordförande
Jan Ahlström
Verkställande direktör
BranschFörsäkring och pensionsadministration
Antal anställda97
Historia
Grundat1961
Övrigt
Webbplatswww.pripensionsgaranti.se

PRI Pensionsgaranti [3] grundades som en del av uppgörelsen om ITP [4] mellan arbetsgivarorganisationen SAF och tjänstemannaorganisationerna SIF och SALF. Bolaget ägs av de företag som har tecknat försäkring och har per 2017-12-31 1219 delägare, 291 miljarder i försäkringsansvar och 27,5 miljarder i konsolideringskapital. Huvudkontoret med moderbolaget PRI Pensionsgaranti och dotterbolaget PRI Pensionstjänst AB ligger på Jakobsgatan i centrala Stockholm. Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB finns i Göteborg.

Pension i egen regi och kravet på kreditförsäkringRedigera

Med pension i egen regi menas att ett företag sätter av medel för framtida pensionsutbetalningar till anställda. Istället för att köpa en pensionsförsäkring av ett försäkringsbolag behåller företaget pensionskapitalet tills pensionen betalas ut. Pensionskapitalet kan därigenom användas som en del av företagets finansiering. Enligt ITP-planen får inte de anställdas pensioner riskera att gå förlorade genom att företaget i framtiden inte kan täcka sina åtaganden att betala ut pension. Dessa företag måste därför teckna en kreditförsäkring. Merparten av de pensioner som kreditförsäkras och administreras av PRI Pensionsgaranti avser ITP.

HistorikRedigera

1960 ITP-avtalet träffades mellan SAF, SIF och SALF (idag Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna). Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) fick koncession.
1961 1 246 företag beviljades kreditförsäkring.
1984 Tillgångarna i Pensionsgaranti uppgick till 1 000 Mkr. Salénkonkursen inträffade, något som då var Sveriges största företagskonkurs. Saléns pensionsåtaganden till de anställda täcktes av kreditförsäkringen.
1990 ITP-planen öppnades för konkurrens.
1993 Flera statliga bolag som bolagiserats kom att omfattades av ITP-planen och valde egen regi.
1997 PRI Pensionstjänst AB anställde egen personal, tidigare var personalen anställd i SPP.
2006 Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om en ny ITP-plan (ITP 1).
2010 Samgående mellan PRI Pensionstjänst AB och Pensionsgaranti, namnbyte till Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.
2011 PRI Pensionsgaranti förvärvade det som blev PRI Stiftelsetjänst AB.
2013 PRI Pensionsgaranti förvärvade Bankpension Sverige AB

2017 Dotterbolaget PRI Bankpension Sverige AB bytte namn till PRI Pensionstjänst AB samtidigt som all den konkurrensutsatta verksamheten i moderbolaget flyttades dit.

FotnoterRedigera

Externa länkarRedigera