Polybutylentereftalat

(Omdirigerad från PBT)

Polybutentereftalat (PBT), är en polymer uppbyggd av buten och tereftalsyra. Polybutentereftalat är en ogenomskinlig, kristallin plast som är styvare än PET.

PBT chemica struc.svg

Handelsnamn är Valox.