Ottobränsle 2 är ett enkomponentsbränsle som används för att driva torpeder och andra luftoberoende maskiner.

Ottobränsle 2

UtseendeRöd-orange vätska
CAS-nummer106602-80-6
Egenskaper
Densitet1,232 g/cm³
Smältpunkt-27,7 °C
Kokpunkt121 °C (sönderfall)
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
Irriterande Irriterande
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
0
3
 
LD502,24 g/kg (mus)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Bränslet som uppfanns 1963 av doktor Otto Reitlinger, består av 76% propyldinitrat, 22,5% dibutylsebacat (flegmateringsmedel) och 1,5% 2-nitrodifenylamin (stabiliseringsmedel). Propyldinitrat liknar nitroglycerin, men har bara två nitrat-grupper i stället för tre, vilket gör den mindre explosiv. Propyldinitrat brinner med en klar flamma även utan syre enligt följande sönderfall:

Ottobränsle 2 är en orange-färgad, oljig vätska med skarp lukt. Den är klassad som hälsofarlig och brandfarlig.

KällorRedigera