Otto Wilhelm Klinckowström

svensk politiker

Otto Wilhelm Klinckowström, född 10 december 1778 i Stockholm, död 27 januari 1850 i Helsingfors, var friherre och en svensk-rysk militär, ämbetsman och hovman. Han var son till Otto Wilhelm Klinckowström d.ä.

Otto Wilhelm Klinckowström.
Teckning av Maria Röhl (1837).

BiografiRedigera

År 1816 flyttade Klinckowström från Sverige till Finland efter en växlande och tämligen äventyrlig men framgångsrik bana som militär och hovman. I Finland kom han genast i gunst hos tsar Alexander I av Ryssland och blev efter vartannat kammarherre, geheimeråd, generallöjtnant, senator (1825-47) och ledamot av censuröverstyrelsen i Finland. 1820 blev Klinckowström vice landshövding i Viborgs län och 1821 landshövding.

Han gjorde sig känd för maktmissbruk och för motstånd mot finsknationella strävanden. Han representerade den svensk-ryska härskarinställningen som var förhatlig för finnarna, menar C. G. Thomasson och ansågs "med rätta" som en av de inflytelserikaste reaktionärerna vid ryska hovet.[1]

KällorRedigera