Osmolalitet beskriver det totala antalet mol lösta molekyler i ett kilogram lösningmedel. Alla osmotiskt aktiva ämnen räknas alltså samman för att ge osmolaliteten. Enheten för osmolalitet är osmol/kg.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera