Oskarshamns hamn

hamn i Oskarshamn, Kalmar län

Oskarshamns hamn är en gods- och passagerarhamn belägen i Oskarshamns kommun i sydöstra Sverige. Godshanteringen är allomfattande och inkluderar petroleumprodukter och containertrafik. Den dominerande lasten är dock sågade trävaror.

Lastning i Oskarshamns hamn.
Hamnen med Gotlandsterminalen och varvet till höger i bild.

Färjeförbindelse finns till Visby på Gotland med cirka 400 000 resenärer årligen.[1] Sommartid finns även färjeförbindelser till Öland och nationalparken Blå Jungfrun.

Medelantalet anställda vid Oskarshamns Hamn AB (numera Smålandshamnar AB) var 65 personer år 2008.

På hamnens södra sida ligger Oskarshamns varv.

Korta fakta redigera

 • Total kajlängd: 2 700 meter
 • Max djup: 11 meter
 • RoRo-kaj: 500 meter, djup 8,0 meter
 • Godsomsättning: cirka 1,4 miljoner ton
 • Antal fartygsanlöp 2008: 771[2]

Övriga faciliteter redigera

Hamnen har järnvägsspår som sträcker sig via södra kajen runt inre hamnen och ut mot Oceankajen i den norra delen av hamnen. Järnvägen är av normalspårstyp (spårvidd 1435 mm) och är förbunden med stambanan via Nässjö–Oskarshamns järnväg.[3] Övriga faciliteter är två bogserbåtar med en dragkraft på cirka 30 ton vardera, hamnkranar, magasin och uppställningsytor.[4]

Klassificering redigera

Sjöfartsverket (sorterar idag under Trafikverket) har pekat ut Oskarshamns hamn och dess inseglingsled som ett riksintresse för sjöfarten.[5] Hamnen ingår i Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T), en organisation för satsningar på infrastruktur inom Europeiska unionen, sorterande under Europeiska investeringsbanken.[6]

Kustbevakning och lots redigera

I Oskarshamn finns en kustbevakningsstation och en lotsstation. Lotsstationen ligger på udden Homhällan i yttre delen av hamnen. Man ombesörjer lotsning i Norra Kalmarsund för insegling till Oskarshamn, Flivik, Simpevarp och Jättersön.[7] Kustbevakningsstationen ligger i inre hamnområdet. Kustbevakningens flotta i Oskarshamn består av ett större kombinationsfartyg benämnt KBV 033, samt två mindre enheter.[8]

Historia redigera

Ursprunget till hamnen i Oskarshamn var Döderhultsvikens naturliga gynnsamma förutsättningar med ett väl skyddat läge och goda djupförhållanden. Den tidigaste lastplatsen fanns på nuvarande Brädholmen i den inre hamnen. Det dåtida namnet var Allmänna holmen, vilken var åtskild från fastlandet av ett numera utfyllt sund.[9][10]

 
Karta från 1858.

Södra delen av hamnen kantades ursprungligen av branta klippor som stupade ner i havet. Under 1800-talet gjordes utfyllnader för Södra kajen och nuvarande Skeppsbron.[11] Tillväxten var hög i staden efter att stadsrättigheter hade beviljats 1856. Kajanläggningarna räckte inte till vilket ledde till att man påbörjade byggandet av Norra kajen kring förra sekelskiftet. Sommaren 1939 förlängdes Norra kajen med ytterligare 200 meter och därefter ytterligare 215 meter år 1969 då en RoRo-kaj anlades.[12]

Post- och passagerartrafiken från Oskarshamn till Visby startade redan 1875.[13] Från början gick trafiken från södra kajen. Det nuvarande färjeläget för Gotlandstrafiken färdigställdes 1973. Ett nytt färjeläge och ny färjeterminal vid Liljeholmskajen är under projektering.

1959 träffades avtal med Svenska BP om att anlägga en oljehamn i hamninloppet till Oskarshamn.[14] Anläggningen stod färdig 1961 med kaj, oljecisterner och oljeledningar. Vattendjupet vid kaj var 12,5 meter utan muddring.

1983 stod Oceankajen vid Klubbdjupet färdig.[12] Den är byggd i de yttre delarna av hamnen med ett klarramat djup av 11 meter och en kajlängd av 350 meter. Under 2009–2010 förlängdes Oceankajen med ytterligare 130 meter till en total längd av 480 meter.[15]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100823042521/http://www.transportgruppen.se/34e15c88-6081-49f2-bc8a-ffd484f01a5c.fodoc. Läst 29 oktober 2009. 
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100823042253/http://www.transportgruppen.se/81b4eaa9-db10-47c6-8ccd-67f1e29dce2e.fodoc. Läst 29 oktober 2009. 
 3. ^ Informationsdokument från Oskarshamns hamn AB, läst 24 april 2013.[död länk]
 4. ^ Fakta från Oskarshamns hamn AB Arkiverad 4 juni 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ ”Länsstyrelsen i Kalmar län - Riksintresset Oskarshamns hamn.”. Arkiverad från originalet den 15 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171015155043/http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2007/rapp0720.pdf. Läst 21 maj 2013. 
 6. ^ Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, LFV, Luftfartsstyrelsen - Revidering av TEN-T riktlinjerna, s. 21.[död länk]
 7. ^ Lotsledsinformation från Transportstyrelsen. Arkiverad 10 december 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ Kustbevakningen - Kuststation Oskarshamn Arkiverad 9 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ Hofrén, M: Oskarshamn 1856-1956, s. 553.
 10. ^ C.F. Bergström: Oskarshamns historia 1856-1906, s. 174.
 11. ^ Hofrén, M: Oskarshamn 1856-1956, s. 554.
 12. ^ [a b] Oskarshamn - Vid Smålandskusten, Thomas Gren, 2006, s. 116.
 13. ^ Över Östersjön till Gotland, Christer Jansson, 1996, s. 144.
 14. ^ Odlare och kustbor, Oskarshamns skolstyrelse, 1979, s. 70 f.
 15. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100817204032/http://www.port.oskarshamn.se/Pages/Page.aspx?pageId=119&versionId=1. Läst 9 september 2010. 

Webbkällor redigera

Externa länkar redigera