Öppna huvudmenyn

Oscars oratoriekör är en av sammanlagt sex körer inom Oscars församling i Stockholm. Kören bildades i början av 2007 som resultat av en större omdaning av samtliga körer inom Oscars församling där bland annat Olaus Petri Kammarkör upplöstes. Repertoaren är avancerad med betoning på kör och instrument. Kören leds för närvarande av Hanna Sandman.

Övriga körer i Oscars församlingRedigera