Oscar Nachman

skönlitterär översättare

Oscar Nachman var en svensk översättare.

Oscar Reinhold Nachman föddes den 8 mars 1870 i Stockholm och dog den 22 juni 1934. Hans föräldrar var speditören Knut Aron Nachman och dennes hustru Johanna Theresia Konkordia, född Carlbom. Oscar var äldst av tre syskon. Han läste vid Jakobs lägre elementarläroverk och började därefter i faderns rörelse. År 1890 var han skriven som ”kontorsbiträde”, 1903 som ”kontorist” och från 1911 som ”translator”, då han inleder sin verksamhet som skönlitterär översättare. Under resten av sin levnad blev han en av de mest produktiva översättarna av sin tid med uppemot fyrahundra enskilda titlar av över hundra författare.

I ett bevarat brev till Birger Wahlström, daterat 1 mars 1925 beskriver Oscar Nachman sitt arbete med Dumas över niohundra sidor långa Greven av Montecristo. Nachman har först ägnat två veckor åt att grundligt läsa igenom verket och har sedan gått igenom varje kapitel ”1 à 2 ggr” innan han översatt det under 10−12 timmar långa arbetsdagar. "I vanliga fall klarar jag 7-8 maskinskriva sidor om dagen [...]. Det torde inte vara Er obekant, att jag vill och framförallt måste arbeta så mycket krafterna stå mig bi, men jag säger uppriktigt, att om jag ännu en gång skulle bli erbjuden ett lika stort översättningsarbete under samma betingelser − d.v.s. med bibliotekslånat original, som man icke vågar sätta ens den minsta lilla prick i, så skulle jag åtminstone ta mig en ordentlig fundering, innan jag åtog mig arbetet."[ref=1 |Nils Håkansson]. ”Oscar Nachman, 1870–1934”. http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Oscar_Nachman. Läst 24 mars 2018. 

Oscar Nachmans översattnningar kan delas in i spänningslitteratur (t.ex. Den svarta stiletten (1914) och Juvelskrinets hemlighet (1923), romantik (t. ex. När lidelserna rasa (1920) och Gyllene bojor (1927) samt pojk- och flickböcker. Översättningarna gjordes främst för Holmqvist, Nordiska förlaget och Birger Wahlström.

Någon särskild uppmärksamhet fick aldrig Oscar Nachman för sin översättargärning. Han − eller om det nu var fler personer som dolde sig bakom namnet − hörde till sin tids anonyma massproducenter av underhållningsläsning.

Översättningar (urval)Redigera

KällorRedigera

[|Nils Håkanson]. ”Oscar Nachman, 1870–1934”. http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Oscar_Nachman. Läst 24 mars 2018.