Öppna huvudmenyn
Ormkärrs 1960-tals punkthus med Huddingevägen i förgrunden, mars 2011.

Ormkärr är ett område i Hagsätra i Söderort inom Stockholms kommun med cirka 2 000 invånare. Med Ormkärr brukar avses den del av stadsdelen som ligger väster om Huddingevägen. Namnet kommer från ett gammalt torp. Inom området finns Ormkärrsskolan och Ormkärrs bollplan.

Innehåll

HistorikRedigera

 
Torpet Ormkärr 1957.
 
Stadsplan för Ormkärr från 1958.
 
HSB:s bostadsrätter är ritade av arkitekt Curt Strehlenert.

Torpet Ormkärr finns omnämnt redan 1617 och var ett av flera torp som lydde under Älvsjö gård. Ormkärr var beläget vid sydöstra kanten av Glanshammarsgatan 44-70. Boningshuset som byggdes 1893 låg på västra sidan av Huddingevägen men hade hus på båda sidor om vägen. Torpet hamnade under Stockholms förvaltning först när Älvsjö gård köptes upp av Stockholms stad 1930.[1]

BebyggelseRedigera

Stadsplanen för Ormkärr upprättades i oktober 1958 och är undertecknad av dåvarande stadsplanedirektören Göran Sidenbladh. Utmärkande för stadsplanen var bostadsbebyggelse med lamellhus som grupperar sig kring Ormkärrskolan, söder därom planerades för ett antal 9-vånings punkthus som sedermera uppfördes av Riksbyggen. Mellan byggnaderna anordnades parkmark.

Bebyggelsen i Ormkärr utgörs i huvudsak av bostadsrätter. HSB:s lamellhus på tre våningar och röda tegelfasader som omgärdar Ormkärrsskolans område är byggda under slutet av 1950-talet. Arkitekt var Curt Strehlenert på HSB:s arkitektkontor. I huskroppen finns en gångtunnel klädd i turkos mosaik.[2]

Utöver dessa finns en hyresfastighet vid Gällerstagränd med ett stort atrium byggt 1985. I Ormkärrs utkanter ligger ett större radhusområde byggd under 1950-talet som självbyggeri.

Ormkärrsskolan har årskurs 1-5 samt en förskola. Utöver skolan finns även en fritidsverksamhet med kvartersgården/parken Stacken belägen söder om Ormkärrs BP.

NaturRedigera

Ormkärr är starkt kuperat. I Ormkärrs nordvästra del finns dess högsta punkt, ett berg beläget i skogsområdet öster om Västra Stambanan vars höjd mäter hela 60 meter över havsytan. Dessutom präglas Ormkärr av grönområden samt mindre skogsområden som skiljer de olika delarna åt. Kring Ormkärrs norra, västra och södra delar finns mer utpräglad skog, bland annat Älvsjöskogen.

Gator och vägarRedigera

Ormkärr genomkorsas av de tre gatorna Olshammarsgatan, Stjärnsundsgatan samt Glanshammarsgatan. Utöver dessa tre gator, som utgör en lokalslinga genom Ormkärr, finns även tre återvändsgränder. Gällerstagränd, Esplundagränd och Fjugestagränd. Både Olshammarsgatan och Glanshammarsgatan korsar Huddingevägen och fortsätter in i Hagsätra.

ReferenserRedigera