Original Equipment Manufacturer

OEM är en akronym för Original Equipment Manufacturer, det vill säga termen för ett företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas på den öppna marknaden. I normala fall säljs produkten inte direkt av OEM-företaget utan via återförsäljare. Produkten kan bestå av enbart egentillverkade komponenter eller, vilket är vanligast, en kombination av egentillverkade och inköpta komponenter från underleverantörer som monteras ihop hos OEM-företaget till den slutliga produkten. De flesta underleverantörer har avtal med en OEM som förhindrar dem att sälja direkt till företagets återförsäljare eller på den öppna marknaden. Alla tillverkare av kompletta maskiner bestående av flera komponenter, som produceras till en färdig produkt för en slutanvändare, benämns OEM.