Ordbild är en term inom typografi, textbehandling och psykologi och avser den form eller det utseende ett specifikt ord, stycke eller text har, eller det visuella intryck texten skapar, antingen i tryckt form eller på skärm. Begreppet ordbild kan omfatta egenskaper hos texten som teckensnitt, proportioner, styckeindelning, stavning och val av bokstäver.