Upp, alla verk som Herren gjort (Op, al den ting, som Gud har gjort) är en lovpsalm om skapelsen av Hans Adolph Brorson år 1734. Texten är utformad som en häpen vandring i naturen och sex av de tio 4-radiga verserna börjar "Hvad skal jeg sige?" Psalmen översattes år 1848 av Johan Michael Lindblad. I Missionsförbundets version med sex verser är denna upprepning borttagen i den översättning Erik Nyström gjorde.

Melodier dels en av Johann Crüger dels en (F-dur, 4/4) av Albert Methfessel från 1818. Den danska texten sjungs till en tonsättning av tjeckiskt ursprung med bearbetning av Michael Praetorius från 1610 och är samma melodi som används till Ditt verk är stort, men jag är svag.

Publicerad somRedigera

Texten till Upp, alla verk som Herren gjort finns på Wikisource.