En mineralsyra eller oorganisk syra är en syra som inte innehåller kol. Mineralsyror varierar från mycket starka syror som supersyran fluorsvavelsyra till mycket svaga syror som t ex borsyra. Alla vätehalider är mineralsyror.

ExempelRedigera