Omvänt transkriptas

ett enzym som transformerar RNA till DNA

Omvänt transkriptas (engelska: reverse transcriptase) är ett enzym som transformerar RNA till DNA. Länge trodde man inom molekylära biologin att det inte var möjligt att göra DNA från en RNA-mall, men via arbetet av ett antal forskare, inklusive Nobelpristagaren Howard M. Temin, vet man att bland annat retrovirus använder sig av omvänt transkriptas. Ett välkänt retrovirus är HIV.

Se ävenRedigera

RT-PCR