Olovlig avlyssning gör sig den skyldig till som i hemlighet utan att själv delta avlyssnar eller spelar in tal i enrum eller samtal mellan andra. Samma sak gäller om han avlyssnar eller spelar in förhandlingar vid sammanträde eller annat möte, som allmänheten inte har tillträde till och som han själv icke deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till. Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.[1]

Om någon placerar utrustning i avsikt att bryta telehemlighet eller olovligen avlyssna någon eller några, gör han sig skyldig till förberedelse till olovlig avlyssning och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.[2]

Detta kallas buggning.

FotnoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1962:700#K4P9a
  2. ^ https://lagen.nu/1962:700#K4P9b

Se ävenRedigera