Olof Eliel af Hällström, född 10 oktober 1916 i Karis, död 2 december 1990Sveaborg, var en finländsk arkeolog och intendent.

Olof af Hällström i 1952

Olof af Hällström, som var son till prosten Jakob Eliel af Hällström och Nina Amanda Rehnberg, blev student 1935, filosofie kandidat 1943 och filosofie magister 1950. Han deltog i interskandinaviska VallhagarutgrävningenGotland 1946–1947. Han var biträdande amanuens vid Nationalmuseum i Helsingfors 1949–1951 och intendent för Sveaborgs museum från 1951. Han var sekreterare i Samfundet Ehrensvärd från 1952. Han skrev Karis socken I: Forntiden (1948), IV: Karis och Svartå kyrkor (1957), Hur Sveaborg kom till (1959) och var medarbetare i Pojo sockens historia I (1959).

KällorRedigera