Olof Benjamin Ehrencreutz

svensk politiker

Olof Benjamin Ehrencreutz, född 1702, död 1772, var en svensk ämbetsman och politiker.

Ehrencreutz blev hovjunkare 1731, kammarherre 1737, assessor i Svea hovrätt 1741 och hovrättsråd 1747. Han erhöll 1761 landshövdings titel och lön. Ehrencreutz tillhörde länge hattpartiets förgrundsfigurer och var fem gånger föreslagen till riksråd, en gång till justitiekansler och tre gånger till lagman, men drevs, kanske främst av bättre karriärmöjligheter från 1761 över till mössorna.

Källor redigera