Olle Edström

svensk musikvetare

Karl Olof "Olle" Edström, född 31 juli 1945 i Helsingborg, är en svensk musikvetare verksam vid Göteborgs universitet.

Edström har i sin forskning huvudsakligen behandlat svensk musik, i synnerhet populärmusik betraktat från musiksociologiska perspektiv. Edström var värd för radioprogrammet Sommar i Sveriges Radio P1 den 26 juni 1990. Han är ledamot av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och, sedan 1998[1], av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Innan Edström blev forskare och sedermera professor 1992 har han bland annat arbetat som violinist i Göteborgs Symfoniker 1967–1972, musiklärare i högstadiet 1969–1971, musiklärare i gymnasiet 1971–1977 samt musiklärare på Göteborgs universitet 1974–1976. Han är ledamot av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien.

BibliografiRedigera

2009

 • Edström, O. (2009). Introduktion. Säg det om toner och därtill i ord. s. 187. Stockholm: Carlsson Bokförlag. ISBN/ISSN: 978-91-7331-215-8 Nr. 91103
 • Edström, O. (2009). Evert Taube och det folkliga. Folkkultur i fokus - Tretton jubileumsföresläsningar. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi (106) s. 139-149. Nr. 91880
 • Edström, O. (2009). Att spela Taube - en musikvetenskaplig essä om ett konstnärligt-kreativt projekt. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-85974-11-5 Nr. 106049
 • Edström, O. (red.) (2009). Säg det om toner och därtill i ord. Stockholm: Carlsson Bokförlag. ISBN/ISSN: 978-91-7331-215-8 Nr. 90608
 • Edström, O. (2009). Sång och musik - förr och idag. Säg det om toner och därtill i ord. s. 187. Stockholm: Carlsson Bokförlag. ISBN/ISSN: 978-91-7331-215-8 Nr. 91105
 • Edström, O. (2009). Johanna Broman Åkesson: Med gårdagens dörr på glänt. Svensk tidskrift för musikforskning. 91 s. 150-153. Nr. 111939

2008

 • Edström, O. (2008). Evert Taube. Stockholm: Carlsson. ISBN/ISSN: 978-91-7331-163-2 (inb.) Nr. 71985
 • Edström, O. (2008). A different story. Hillsdale, N.Y.: Pendragon Press. ISBN/ISSN: 978-1-57647-123-4 Nr. 71993

2007

 • Edström, O. (2007). Mellan Martin och Marschner. Kunskapens konst: vänbok till Börje Ståhlhammar. s. 49-89. Nr. 72023
 • Edström, O. (2007). Evert Taubes musik - en musikvetenskaplig studie. Göteborg: ISBN/ISSN: 978-91-85974-02-3 Nr. 54624
 • Edström, O. (2007). Recension av: Konsterna och själen. Svensk tidskrift för musikforskning. 89 s. 133-135. Nr. 71894
 • Edström, O. (2007). Recension av: Göran Hermerén (red.): Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Stockholm: Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, 2006, 194 s., ISBN 91-7402-357-8. Svensk tidskrift för musikforskning. 89 s. 133-135. Nr. 71668

2006

 • Edström, O. (2006). Between sociology and aestheticism - yet another attempt to bridge over troubled waters. Danish yearbook of musicology. 33 s. 31-57. Nr. 57347
 • Edström, O. (2006). Evert Taubes sånger - en inblick i deras stilistiska bredd. Taubesällskapet årsskrift 2006. s. 102-127. Nr. 56227

2005

 • Edström, O. (2005). En orkester föds. Göteborg: Göteborgs symfoniker. Nr. 33454
 • Edström, O. (2005). Taubes visor. Just precis om kvinnorna. s. 196-214. Nr. 71991
 • Edström, O. (2005). Göteborgs musikliv under mellankrigstiden - en översikt. Musikk, identitet og sted - Norsk lokalhistorisk tidskrift 2005. s. 155-204. Nr. 57373
 • Edström, O. (2005). Recension av: Per-Erik Brolinson & Holger Larsen: "Visor till nöjets estrader" - Den populära svenska visan. Hedemora: Gidlunds förlag, 2004, 355 s., noter, ISBN 91-7844-667-8. Svensk tidskrift för musikforskning. 87 s. 119-120. Nr. 71670
 • Edström, O. (2005). Taube och visorna - struktur och verklighet eller Vad man ser och hör. Taube sällskapet årsskrift 2005. s. 196-214. Nr. 57348

2003

 • Edström, O. (2003). From jojk to rock. Studia musicologica Academiae scientiarum Hungaricae. (43:1-2) s. 268-289. Nr. 71987

2002

 • Edström, O. (2002). Response to Marcia Citron. 13th Nordic musicological congress, Aarhus 2000, Århus: Univ. 2002. s. 37-38. Århus: Århus universitet. ISBN/ISSN: 87-98589-5-9 Nr. 71891
 • Edström, O. (2002). Ett pedagogiskt intermezzo - utkast till en "lecture recital". Studia Musicologica Norvegica. 28 s. 38-62. Nr. 71683
 • Edström, O. (2002). En annan berättelse om den västerländska musikhistorien och det estetiska projektet. 2002. ISBN/ISSN: 91-85974-67-6 Nr. 67794

2001

 • Edström, O. (2001). Recension av: Ander, Owe: "Svenska sinfoni-författares karaktäristiska orkester-egendomligheter". Svensk tidskrift för musikforskning. 83 s. 73-75. Nr. 71896
 • Edström, O. (2001). Recension av: Gunnar Ternhag: Jojksamlaren Karl Tirén. Umeå 2000 (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie F, Musikliv nr. 1), 134 s. ill., ISBN 91-86372-34-3. Svensk tidskrift för musikforskning. 83 s. 139-140. Nr. 71675

2000

 • Edström, O. (2000). Några tankar kring vilken musikhistoria vi skall undervisa idag [elektronisk resurs]. STM-online. Nr. 71884

1999

 • Edström, O. (1999). Some musicological key questions - seen from the perspective of critical ethnomusicology, that connect to research with cultural studies. Advancing cultural studies (Johan Fornäs); Skriftserien - Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet 1100-9896. s. 66-68. Stockholm: Stockholms universitet. ISBN/ISSN: 91-88354-14-8 Nr. 71889
 • Edström, O. (1999). From schottis to bonnjazz. Yearbook for traditional music [New York] : International Council for Traditional Music. s. 27-41. Nr. 72011

1998

 • Edström, O. (1998). Om konstruktion av samisk jojk och musik. Saga och Sed - Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 1998. s. 59-81. Nr. 71708
 • Edström, O. (1998). How Do We Know What We Hear Is What We Think We Hear?. Crosscurrents and Counterpoints - Offerings in Honor of Bengt Hamræus at 70, red. Per F. Broman, Nora A. Engebretsen, Bo Alphonce. s. 142-157. Göteborg: Göteborg University. ISBN/ISSN: 91 85974-45-5 Nr. 71685
 • Edström, O. (1998). Harmoniskt samspel. Stockholm: Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM). ISBN/ISSN: 91-85470-75-9 Nr. 71983

1997

 • Edström, O. (1997). Musik som folkbildande projekt. Musiken, Folket och Bildningen - glimtar ur folkbildningens historia, red. Eva Öhrström. s. 87-106. Linköping: Mimer. ISBN/ISSN: 91-7871-943-7 Nr. 71687
 • Edström, O. (1997). Recension av: Malmström, Dan: Härligt, härligt men farligt, farligt. Svensk tidskrift för musikforskning. 79:1 s. 151-154. Nr. 71892
 • Edström, O. (1997). Recension av: Lundberg, Dan: Folkmusik i Sverige / Dan Lundberg & Gunnar Ternhag. Svensk tidskrift för musikforskning. 79:1 s. 155-156. Nr. 71893
 • Edström, O. (1997). Fr-a-g-me-n-ts. Svensk tidskrift för musikforskning. 79 (1997:1) s. 9-68. Nr. 71673
 • Edström, O. (1997). Folket och eliterna - En annan berättelse om musikens moderna tid. Tvärsnitt - Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. (1:1997) s. 2-15. Nr. 71689

1996

 • Edström, O. (1996). Göteborg den 15 september 1927. Tyst, nu talar jag! Humanistdag-boken. s. 39-44. Göteborg: Göteborg University. ISBN/ISSN: 91-7360-242-6 Nr. 72015
 • Edström, O. (1996). Till Märta!. Genklang (red. Gunnar Ternhag). s. 15-18. Uppsala: Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet. ISBN/ISSN: 91-85374-30-X Nr. 71888
 • Edström, O. (1996). Göteborgs rika musikliv - en översikt mellan världskrigen. ISBN/ISSN: 91-85974-38-2 Nr. 67014
 • Edström, O. (1996). Recension av: Anne Jorunn Kydland Lysdahl's avhandling: Sangen har lysning - Studentersang i Norge på 1800-talet (Studentersangen i Norden - del 2), Sorum forlag, Oslo, 1995. Studia Musicologica Norvegica. (22) s. 135-146. Nr. 71694
 • Edström, O. (1996). Cookin' on the West Coast. Popular music Cambridge. (15:1) s. 83-104. Nr. 72009

1995

 • Edström, O. (1995). čuoja čáppa litna jietna. Johkamohkki: Sámeskuvlastivra (Sameskolstyr.) . ISBN/ISSN: 82-7374-138-9 Nr. 71982
 • Edström, O. ; Lilliestam, L. (1995). En musikvärld - vad är det?. Hårdrock, hundar och humanister: Humanistdag-boken nr 8, 1995. s. 59-66. Göteborg: Göteborg University. ISBN/ISSN: 91-7360-229-9 Nr. 72000
 • Edström, O. (1995). Jojk och samiska populärmusik. Folk och musik. s. 39-55. Nr. 72021
 • Edström, O. (1995). Konst mot bättre vetande. Mellan konst och vetande - Texter om vetenskap, konst och gestaltning, red. Bengt Molander. s. 43-63. Göteborg: Daidalos. ISBN/ISSN: 91 7173 047 8 Nr. 71693
 • Lilliestam, L. ; Edström, O. (1995). En musikvärld – vad är det?. Hårdrock, hundar och humanister. Humanistdag-boken nr 8, 1995. s. 59-66. Nr. 97947

1994

 • Edström, O. (1994). Kväsarvalsen: en svensk, en nationell vals?. Hemländsk hundraårig sång (red. Henrik Karlsson, Stockholm, Kungl. Musikaliska akad., Kungl. akademiens skriftserie). s. 64-70. Nr. 71980

1993

 • Edström, O. (1993). Recension av: Hammarlund, Anders: Yeni Sesler - Nya stämmor. Svensk tidskrift för musikforskning. 75:1 s. 103-110. Nr. 71895
 • Edström, O. (1993). Förutsättningar för förståelse. Svensk tidskrift för musikforskning. 75 (1993:1) s. 29-62. Nr. 72013
 • Edström, O. (1993). Towards chaos culture or the unity of multiculturalism?. International Conference on Research in Music Education (Göteborg 1992) . s. 81-95. ISBN/ISSN: 91-85974-23-4 Nr. 71887
 • Edström, O. (1993). Jojkens stilarter. Sumlen - Årsbok för vis- och folkmusikforskning 1990-1991. s. 9-46. Nr. 71707
 • Edström, O. (1993). Den svenska schlagerns förfall. Svenskhet i musiken, red. Holger Larsen (Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen nr. 7). s. 49-67. Stockholm: Stockholms universitet. ISBN/ISSN: 91-972063-0-x Nr. 71697

1992

 • Edström, O. (1992). How schottis became "bonjazz", how Swedish foxtrot defeated jazz, or, Has Afro-American music ever existed in Sweden?. 1789-1989. s. 973-684. Paris: Ed. de la Maison des sciences de l'homme. ISBN/ISSN: 2-7351-0534 Nr. 72020
 • Edström, O. (1992). The place and value of middle music. Svensk tidskrift för musikforskning. (74:1) s. 7-60. Nr. 72114
 • Edström, O. ; Olsson, B. (1992). Music teacher training in the year 2000: Three European perspectives: International conference in research on music education, September 15-17, 1992. ISBN/ISSN: 91-85974-23-4 Nr. 66340
 • Edström, O. (1992). Michael Jackson: "Dangerous" och dess mottagande. ISBN/ISSN: 91-85974-20-X Nr. 66083

1991

 • Buckley, A. ; Edström, O. ; Nixon, P. (red.) (1991). Proceedings of the second British-Swedish conference on musicology: Ethnomusicology, Cambridge, 5-10 August 1989. ISBN/ISSN: 91-86974-18-8 Nr. 66060
 • Edström, O. (1991). Musik i forna dagars Göteborg. Upptakt. (1991:1) s. 24, 26-27. Nr. 72025
 • Edström, O. (1991). Transkriptioner av jojk. Göteborg: Göteborg University. Nr. 71997
 • Edström, O. (1991). Karl Gerhards schlager. Om vi inte minns fel - Karl Gerhard 1891-1991 - Karl Gerhard Sällskapet, red. Åke Petterssom, Helge Samuelsson. s. 296-329. Göteborg: Tre Böcker. ISBN/ISSN: 91 7029 060 1 Nr. 71701
 • Edström, O. (1991). Göteborgs musikliv under mellankrigstiden. Profiler och projekt . s. 161-178. Nr. 72016
 • Edström, O. (1991). The role of the ethnomusicologist: moral and ethical obligations versus research possibilities. Proceedings of the Second British-Swedish Conference on Musicology: Ethnomusicology - Cambridge, 5-10 August 1989, red. Ann Buckley, Karl-Olof Edström & Paul Nixon. (26) s. 139-157. ISBN/ISSN: 91 85974 18-8 Nr. 71705
 • Edström, O. (1991). "En de skandinaviska tonsättarnas 'Unional'". Nordisk Musikfest i Göteborg - 4 - 10 februari 1991 - Programbok. s. 40-57. Nr. 71698
 • Edström, O. (1991). Saami jojk and musical change among the saami. Saami cultural research in Sweden 1990 (compiled and edited by Roger Kvist, Umeå: Center for Arctic Research, Miscellaneous publications, Umeå University . s. 11-26. Umeå: Umeå Universitet. ISBN/ISSN: 0283-9687 Nr. 71890

1990

 • Edström, O. (1990). Analyse av stilvariasjoner som grunnlag for aldersbestemmelse av jojken. Internasjonale forskningskongressen om samisk joik: "Joikens frie lyder når lengre enn mange ord" : rapport fra den første internasjonale forskningskongressen om samisk joik ved universitetet i Tromsø, 1990. (Serie: Tromura. Kulturhistorie ; 21) s. 65-82. Nr. 72003
 • Edström, O. (1990). Recension av: GADS Musikhistorie / ed. Sören Sörensen, Bo Marschner. - København: B.E.C. Gad, 1990. - 612 s.: ill., musiknot. - ISBN 87-12-86373-4 . Svensk tidskrift för musikforskning. 72 s. 122-123. Nr. 71681
 • Edström, O. (1990). Jon-Roar Bjørkvolds nya bok: Den musiska människan. Musik-kultur. (1990:2) s. 14-15. Nr. 72113

1989

 • Edström, O. (1989). "Vi skall gå på restaurang och höra på musik". Svensk tidskrift för musikforskning. 71 s. 77-112. Nr. 71710
 • Edström, O. (1989). Schlager i Sverige 1910-1940. Göteborg: Novum Grafiska AB. ISBN/ISSN: 91-7970-726-2 Nr. 65967

1988

 • Edström, O. (1988). Hur schottis blev bonnjazz . Etnomusikologian - Vuosikirja 1987-88. s. 54-83. Nr. 71706

1986

 • Edström, O. (1986). Till förståelsen av musikupplevelsen. Svensk tidskrift för musikforskning. 68 s. 17-38. Nr. 71709

1985

 • Edström, O. (1985). Sjuåringars musikvanor och musikpreferenser. Nr. 72090

1984

 • Edström, O. (1984). Populärmusik i Göteborg år 1927. Stencilerade skrifter / Musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 0349-3407; 84:01841. Göteborg: Göteborg University. Nr. 71897

1983

 • Edström, O. (1983). Musik i Sjuntorp. Göteborg: Göteborg University. Nr. 72008
 • Edström, O. (1983). The roots of music. Stencilerade skrifter / Musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborg University. Nr. 72006

1982

 • Edström, O. (1982). På begäran. Stockholm: Sv musikerförb./Nöjesföretagens personalförb.: Tiden. ISBN/ISSN: 91-550-2748-2 Nr. 71984

1981

 • Edström, O. (1981). The Lappish music culture. Stencilerade skrifter / Musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Göteborg: Göteborg University. Nr. 72005

1978

 • Edström, O. (1978). Den samiska musikkulturen. Göteborg: Göteborg University. ISBN/ISSN: 91-7502-004-1 Nr. 71986

1977

 • Edström, O. (1977). Den samiska musikkulturen. Doctoral thesis ISBN/ISSN: ISBN 91-7502-004-1 Nr. 63110

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Ledamöter”. Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Arkiverad från originalet den 6 maj 2013. https://web.archive.org/web/20130506031041/http://www.kvvs.se/ledamoter.html. Läst 5 mars 2013. 

Externa länkarRedigera