Oljefilter är en anordning för att avlägsna oönskade partiklar ur till exempel motoroljan i en förbränningsmotor. Filterelementet kan bland annat bestå av papper. Under drift samlas med tiden partiklar i filtret och filtret sätts igen. Därför ska filtret bytas med jämna mellanrum, i regel samma bytesintervall som för motoroljan. I stora motorer används även centrifugalfilter för att rena oljan.

Oljefilter
Uppskuren vy av ett oljefilter.

Använda oljefilter utgör miljöfarligt avfall enligt Miljöbalken och ska därför lämnas in till en miljöstation som hanterar farligt avfall.