Oligolektisk menar inom entomologin att en viss insektsart är specialiserad i sitt födosökande – att den samlar pollen och nektar från bara en växtfamilj. Motsatsen, att söka föda från en vid grupp växter, heter att arten är polylektisk.

I Sverige finns 62 oligolektiska arter vildbin, exempelvis Lysingbiet Macropis europaeaLysimachia-arter (lysing), och Småsovarbiet på blåklockor.[1]


NoterRedigera

  1. ^ Linkowski, Cederberg, Nilsson: ”Vildbin och fragmentering”, Rapport från Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, Uppsala 2004. sid 8. Arkiverad 9 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine. Läst 2014-10-06