Ola Sigurdson, född 28 juni 1966 i Dalstorp och uppvuxen i Ulricehamn, är en svensk teolog.

BiografiRedigera

Sigurdson disputerade år 1996 vid Lunds universitet med en doktorsavhandling om Karl Barth med titeln Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception. I boken studerar Sigurdson hur Barths texter kritiserats och kommenterats i Sverige genom kapitel om bland annat teologerna Gustaf Wingren, Benkt-Erik Benktsson, Gunnar Hillerdal, biskop Martin Lind och Uppsalateologin. Sedan 2008 är Sigurdsson professor i tros- och livsåskådningsvetenskap på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. I december 2009 valdes Sigurdson in som ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

I Sigurdsons senaste bok Theology and Marxism in Eagleton and Žižek undersöker han var intresset för teologi från politiskt radikala tänkare och filosofer kan ha sin grund med utgångspunkt i en läsning av filosofen och psykoanalytikern Slavoj Zizek samt litteraturteoretikern Terry Eagleton.

BibliografiRedigera

Böcker i urvalRedigera

 • Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996 (avhandling).
 • Kärlekens skillnad: Att gestalta kristen tro i vår tid, Stockholm: Verbum, 1998.
 • Ljus av ljus: Läsning av en kristen bekännelse. Tillsammans med Sune Fahlgren, Antje Jackelén, Werner G. Jeanrond, Johnny Jonsson och Birgitta Westlin. Stockholm: Verbum, 1998.
 • Den lyckliga filosofin: Etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000.
 • Hungerns väg: Om Gud, kyrka och mångfald. Lund: Arcus, 2000.
 • De prudentia: Om principer och personer i etiken. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001.
 • Ett djupare brus i tystnaden: Trettio texter om Gud och människan. Örebro: Cordia, 2001 (populärt hållna teologiska meditationer).
 • Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund. Lund: Studentlitteratur, 2002.
 • Världen är en främmande plats: Essäer om religionens återkomst. Örebro: Cordia, 2003.
 • Himmelska kroppar: Inkarnation, blick, kroppslighet. Logos/Pathos 6. Göteborg: Glänta, 2006.
 • Det postsekulära tillståndet: Religion, modernitet, politik. Göteborg: Glänta, 2009.
 • Theology and Marxism in Eagleton and Žižek: A Conspiracy of Hope. New York: Palgrave Macmillan, 2012.