Oktroj

berättigande att utöva viss ekonomisk verksamhet, i Sverige avses rätt att bedriva bankverksamhet

En oktroj (franska: octroi, från medeltidslatinets auctorizare, "bemyndiga") är ett tillstånd från en stat att bedriva viss ekonomisk verksamhet, som annars inte skulle vara tillåten.[1][2]

I Sverige har begreppet oktroj framför allt används om banktillstånd, i äldre tider även om rätten att ge ut sedlar. Begreppet oktroj slutade dock att användas i svensk banklagstiftning 1 juli 2004.[3][4]

Oktroj som beteckning på skatt redigera

I några länder, bland annat Frankrike, har oktroj (octroi) även använts som beteckning på en självständig indirekt kommunalskatt, som tas ut på varor som förbrukas av kommunens befolkning.[2] I tysktalande länder kallades motsvarande skatter vanligen för accis. Dessa skatter motsvaras idag närmast av punktskatt.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Svenska akademiens ordböcker: oktroj
  2. ^ [a b] Oktroj i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1914)
  3. ^ Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297)
  4. ^ Bankrörelselag (1987:617)