Objektivism kan syfta på:

För ett centralt koncept inom filosofi, se Objektivitet.