Ett matematiskt objekt kan till exempel vara ett tal eller en samling tal. Ett exempel på ett matematiskt objekt är pi.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.