Riksväg 73

riksväg i Sverige
(Omdirigerad från Nynäsvägen)
För den norska riksvägen, se Riksväg 73, Norge.

Riksväg 73 går på Södertörn mellan Stockholm och Nynäshamn och är huvudvägen söderut från Skanstull i Stockholm. Sträckan är 57 kilometer. Vägen kallas Nynäsvägen inom Stockholms och Huddinge kommuner och den är den tredje längsta vägen i Stockholms län. Inom Haninge och Nynäshamn har riksväg 73 inget namn. Namnet Nynäsvägen är i dessa kommuner namnet på den ursprungliga vägen som går från kommungränsen mot Huddinge förbi Handen, Jordbro och Västerhaninge och vidare mot Nynäshamn. (I Huddinge heter denna väg Gamla Nynäsvägen).

Riksväg

Riksväg 73
Nynäsvägen

Riksväg 73 i Haninge kommun.
Basfakta
LandSverige
LänStockholms län
Längd57 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iStockholm
ViaHanden
Västerhaninge
Ösmo
Slutar iNynäshamn (57 km)
Rv 73 i höjd med Tele2 Arena, 2013.
Nynäsvägen i höjd med Tallkrogen, vy mot norr, Globen i bakgrunden, 2009.

Historik redigera

 
Nynäsvägens planskilda korsning med Huddingevägen i början av 1960-talet, vy mot nordväst, Skanskvarn och Årstaviken i bakgrunden.
 
Nynäsvägen söderut genom Gamla Enskede.

Namnet Nynäsvägen gavs 1939 för delen inom Stockholms kommun och övriga kommuner senare. Under 1940-talet och 1950-talet hette vägen länsväg 143. Den äldsta landsvägen från Skanstull söderut var Dalarövägen som gick från Skansbron.

Genom att Södra begravningsplatsen anlades 1895 och exploatering av Enskede gård 1908 fick vägen större betydelse. När Skogskyrkogårdens första etapper invigdes 1920 hade vägen flyttats i ett något västligare läge för att skapa plats för kyrkogården. På 1930-talet utfördes diverse ombyggnadsarbeten av Nynäsvägen, en del som så kallade nödhjälpsarbeten. Under denna tid utfördes även permanentbeläggning av vägen inom Stockholms kommuns område.

År 1939 beslöt stadsfullmäktige byggandet av en högbro över Hammarbykanalen, Skanstullsbron, samt erforderliga väganslutningar till bland annat Huddingevägen norr om Gullmarsplan (Johanneshovsmotet). Den nya förbindelsen invigdes 1947, något fördröjd genom andra världskriget. Nynäsvägens modernisering i övrigt påbörjades 1944 med delen söder om Gamla Enskede. På sträckan genom Gamla Enskede utfördes åren 1958–1959 en helt ny vägsträcka för genomgångstrafiken i den breda mittremsan, medan den gamla sträckningen behölls som lokalgator på ömse sidor av den nya vägen. Detta möjliggjordes av att den tidigare spårvägslinjen nr 8 till Enskede ersatts med tunnelbana och buss så att utrymmet mellan alléträden blev tillgängligt.

Åren 1961–1971 breddades vägen till sex körfält från Skanstull till Stortorpsvägen, samtidigt utfördes samtliga korsningar planskilda och vägen fick standard av stadsmotorväg. Motorvägen GubbängenHanden öppnades under perioden 1965–1975, och fortsättningen till Västerhaninge (trafikplats Fors) under 1990-talet.

År 1984 tillkom nya anslutningsramper till och från nybyggda Johanneshovsbron. 2004 sänktes vägsträckan vid Globen, korsningen med Enskedevägen/Sofielundsvägen utfördes planskild (Sofielundsmotet) och anslutningar till Södra länken kom till.

Den 24 maj 2009 öppnades den 6 kilometer långa motorvägssträckan från trafikplats Fors till trafikplats Gryt i Haninge kommun[1] och den 26 september samma år öppnades fortsättningen till trafikplats Överfors[2] i Nynäshamns kommun. Den 4 december 2010 invigdes delen Överfors − Älgviken[3] strax norr om Nynäshamns tätort.

Betongbroarna mellan Fors och Nynäshamn är formgivna av arkitekt Erik Andersson.[4]

Motorvägsutbyggnaden ersatte ett vägavsnitt som kallats Dödens väg.[5]

Sträckning redigera

Nynäsvägen tar sin början vid Johanneshovsmotet vid Gullmarsplan med anslutning från Johanneshovsbron och Skanstullsbron samt Johanneshovsvägen (tidigare Huddingevägen), och fortsätter därifrån över tunnelbanan (Gullmarsplan-Skärmarbrink), via Globen (Västra Sofielundsavfarten) till Sofielundsmotet. Vid Sofielundsmotet ligger tunnelmynningarna för Skräddartunneln och Skeppartunneln, som leder riksväg 73 mellan Södra Länken och Nynäsvägen. Vid Sofielundsmotet, som ligger vid korsningen mellan Nynäsvägen och Enskedevägen/Sofielundsvägen, börjar också två enkelriktade gator på varsin sida om huvudvägen. De fortsätter söderut 1000 m genom Gamla Enskede, och är de enda delarna av Nynäsvägen i Stockholm som är adressnumrerade.

Nynäsvägen fortsätter söderut under tunnelbanan (SkogskyrkogårdenTallkrogen) och Lingvägen, utmed Skogskyrkogården till Gubbängsmotet där den ansluter till Örbyleden och Tyresövägen (länsväg 229). Från Gubbängsmotet går den under Farstavägen och Ågesta Broväg, och passerar sedan kommungränsen till Huddinge kommun där sedan Magelungsvägen (länsväg 271) ansluter.

Gamla Nynäsvägen går därefter utmed Trångsund och Skogås till gränsen mot Haninge. Nynäsvägen fortsätter från gränsen mot Huddinge förbi Handen, Jordbro, Västerhaninge, Landfjärden och Ösmo till Nynäshamn, där den slutar vid järnvägsstationen och Gotlandskajen. Det är dessa vägar som har adresser.

Riksväg 73 (som saknar namn i Haninge och Nynäshamns kommuner) går som motorväg mellan trafikplats Gubbängen i Stockholms kommun och trafikplats Älgviken i Nynäshamns kommun. Även norr om trafikplats Gubbängen är vägen mötesfri och saknar plankorsningar.

Vägstandard redigera

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Stockholm
Trafikplats Johanneshov
Stockholm (Farsta)
Trafikplats Gubbängen
4 km   2+2-väg / 3+2-väg.
Stockholm (Farsta)
Trafikplats Gubbängen
Stockholm (Larsboda)
Trafikplats Larsboda
2 km   Motorväg (2+2)  
Stockholm (Larsboda)
Trafikplats Larsboda
Huddinge (Trångsund)
Trafikplats Trångsund
2 km   Motorväg (2+2)  
Huddinge (Trångsund)
Trafikplats Trångsund
Lidatorp
Trafikplats Lidatorp
35 km   Motorväg (2+2)  
Lidatorp
Trafikplats Lidatorp
Älgviken
Trafikplats Älgviken
3 km   Motorväg (2+2)  
Älgviken
Trafikplats Älgviken
Nynäshamn
Trafikplats Norvik
3 km     Landsväg.
Nynäshamn
Trafikplats Norvik
Nynäshamn
Färjeterminal
2 km     2+2-väg.

[6]

Trafikplatser längs riksväg 73 redigera

 
Riksväg 73 norrut, strax söder om trafikplats Vega i Haninge kommun, juni 2021.
Nr Namn Skyltning
Fyrfältsväg från Gullmarsplan till Gubbängen
  Trafikplats Gullmarsplan      , Gullmarsplan, Hammarby Sjöstad, Skanstull/Södermalm
  Trafikplats Sofielundsplan Södra länken                      , Globen, Enskede
  Trafikplats Sockenvägen Enskedefältet, Kärrtorp, Bagarmossen, Skogskyrkogården
  Trafikplats Tallkrogen Tallkrogen, Gubbängen
Nr Namn Skyltning
  Motorväg från Trafikplats Gubbängen till Älgviken
       Trafikplats Gubbängen Skarpnäck,      , Sköndal, Hökarängen
  Trafikplats Farsta Farsta C
  Trafikplats Larsboda Ågesta, Larsboda, Farsta strand
  Trafikplats Trångsund       Älvsjö, Farsta C, Trångsund
  Trafikplats Skogås Skogås
  Trafikplats Länna Huddinge, Länna
  Trafikplats Vega Vega, Norrby
  Trafikplats Handen       Haninge C, Vendelsö, Brandbergen
  Trafikplats Jordbro       Dalarö,       Huddinge
  Trafikplats Västerhaninge       Västerhaninge C, Tungelsta, Dalarö
  Trafikplats Fors Årsta havsbad, Försvarsmakten Berga
  Trafikplats Gryt Söderby brygga, Tungelsta
  Trafikplats Segersäng Segersäng, Landfjärden
  Trafikplats Överfors Landfjärden, Ösmo
  Trafikplats Ösmo Ösmo, Muskö,       Södertälje
  Trafikplats Lidatorp Älby, Lidatorp, Björsta
  Trafikplats Älgviken Nynäshamn centrum
Landsväg till Nynäshamn
  Trafikplats Norvik Norvikshamnen

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera