Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

nykterhetsrörelse i Finland

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik (åren 1997–2006 Finlands svenska nykterhetsförbund – Motorförarnas helnykterhetsförbund, FSN-MHF), är en politiskt och religiöst obunden topporganisation, med säte i Vasa, för rusmedelsförebyggande arbete i Svenskfinland.

Förbundet arbetar för ett samhälle fritt från rusmedel i alla dess former samt för en förbättrad trafikkultur och helnykterhet bakom ratten. Huvudmålgruppen är barn och ungdomar i åldern 7–25 år samt deras föräldrar. Förbundet består idag (2021) av 6 lokala föreningar. Antalet medlemmar uppgår till inemot 900.

Nykterhetsförbundet grundades 1905 i Borgå, upprätthöll en egen expedition i Kronoby, därefter i Helsingfors och sedan i Vasa, där den 1937 uppgick i de svenska nykterhetsorganisationernas gemensamma byrå, Svenska nykterhetsbyrån. Den finlandssvenska nykterhetsrörelsen konsoliderades 1971 genom att Centralförbundet för svenskt nykterhetsarbete i Finland (grundat 1932), Finlands svenska lärares nykterhetsförening (grundad 1933) och Landsutskottet för kristligt nykterhetsarbete (grundat 1922) gick samman kring Finlands svenska nykterhetsförbund, som tillsammans med Motorförarnas helnykterhetsförbund (grundat 1957, sammanslogs med FSN 1997) och godtemplarna övertog Svenska nykterhetsbyrån och började utge veckotidningen Replik (grundad 1896). Förbundet utger även barntidningen Eos (grundad 1893 av Alli Trygg-Helenius, övertogs av Finlands svenska nykterhetsförbund 1926). Förbundet äger och driver fjällgården Raitismaja vid Ylläsfjället.

KällorRedigera